top of page
IMG_8274.jpg

עמיתי צדק

בית מדרש למנהיגות יהודית-חברתית

ממזרח שמש כל ישראל חברים

על התכנית

'עמיתי צדק', בית מדרש למנהיגות של 'ממזרח שמש' מבית 'כל ישראל חברים', הפועל בתמיכת קרן פוזן וקרן סולייר, מטפח מנהיגות יהודית ישראלית מחברת, מגוונת ומכילה, המחוברת למסורת יהדות ספרד.

דווקא עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו זקוקים למנהיגות ומנהיגים שיובילו את החברה הישראלית בתוך המשבר מתוך ראיית הצדק והאחדות כערכים מובילים. 

התכנית מפגישה במשך שנתיים, פעילים בולטים בתחום החברתי והציבורי, לעיסוק משותף בגיבוש תפישת עולם יהודית חברתית, דרך העמקה במורשת יהדות ספרד ובכללה יצירות הגות ותרבות חשובים ורלוונטיים לחיינו כאן בארץ.

בנוסף, נדרשים עמיתי התכנית להתמודד יחד עם האתגרים של החברה הישראלית בסוגיות ליבה של חינוך, גיור, מגדר, בין ישראל לעמים, צדק חברתי ועוד.

תמונה 7.jpeg

מטרות התכנית

 icon 2.png

יצירת הדהוד חוזר למרחבי הפעולה של עמיתי התכנית

 icon 1.png

הרחבת הידע והלב אודות המסורת היהודית סביב טקסטים ודמויות מרכזיות

 icon 3.png

פיתוח מנהיגות יהודית-חברתית

מגוונת ומכילה

תמונה 4.jpg

היקף המחויבות לתוכנית

יום לימודים שבועי (בימי ד') במשך שנתיים תשפ"ה-תשפ"ו (אוקטובר-יולי).

במהלך הלימודים ישולבו סמינרים, סיורים והנחייה אישית.

הלימודים יתקיימו במכון כרם שבירושלים ובמקווה ישראל שבחולון, לסירוגין. 

המשתתפים יזכו למלגה לאורך תקופת הלימודים. 

תמונה 2.jpg

תנאי סף להגשת מועמדות

ניסיון בפעילות חברתית העוסקת בסוגיות הליבה של החיים בישראל

מחויבות להמשך פעולה בנושא בשנים הבאות בשדה החברתי

IMG_9727.jpg

אוכלוסיית ה​יעד

פעילות ופעילים חברתיים מתחומי החינוך, התרבות, התקשורת ועוד, המבקשים להעמיק את תפיסת היהדות-החברתית ולחזק את כישורי ההנהגה וההובלה שלהם.

לוח זמנים

סגירת הרשמה 

ג' בניסן תשפ"ד, 11 באפריל 2024

פתיחת ההרשמה ←

כ"ג באדר א' תשפ"ד, 3 במרץ 2024

המועמדים המתאימים ימשיכו לשלבי המיון הבאים הכוללים סדנת מיון וראיון אישי.

הרשמה

למידע נוסף ניתן לפנות למייל amira@kiah.org.il  

או בטלפון 054-6735367

bottom of page